Летище Бургас служи не само като авиационна платформа, но и като многофункционални локации с много привлекателни възможности за търговия на дребно. В отварянето на новия пътнически терминал на Летище Бургас, сега се предлагат привлекателни зони за търговия на дребно, за уникални храни и напитки, както и удобни открити площи. Разнообразието от търговски площи е интегрирано в новите терминали и на двете летища и са разположени по маршрута на преминаване както на пристигащите, така и на заминаващите пътници. Летищата включват портфолио от уникални и международно признати аутлети за храни, напитки, магазини, безмитни магазини и магазини за сувенири.

Екипи за управление на категориите, разполагащи с подходящо ноу-хау, осигуряват сътрудничество на всеки етап, от тръжните процедури, наемането и етапите на планиране. Нашите екипи осигуряват сътрудничество на концесионерите и работят в тясна връзка с тях, в дух на партньорство. Сътрудничеството включва пазарен анализ, анализ на клиентите и непрекъснато управление на качеството за повишаване и осигуряване на техните бизнес успехи.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД (на осн. чл. 298 от Търговския закон) за сключване, действие и прекратяване на Договор за експлоатация на търговска дейност на територията на летище Варна и летище Бургас

************************************************************************************************************

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА търговска дейност „Извършване на таксиметров превоз на пътници”, летище Бургас и/ или летище Варна

 

На основание Заповед № HO-Or-110/17.11.2016 г. на Главен изпълнителен директор и Главен финансов директор, 

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мeниджмънт АД, в качеството си на концесионер на летище Варна и летище Бургас, кани всички търговци с опит в търговската дейност „Извършване на таксиметров превоз на пътници“, да участват в процедура за избор на оператор на посочената по-горе дейност в зоната с обществен достъп на Терминал 2, Летище Бургас и/или Летище Варна.

Срок на експлоатация на търговската дейност: 2 /две/ години, считано от 01.01.2017 г..

Срок за закупуване на процедурна документация и за подаване на документи за участие: от 18.11.2016г. до  12.00 часа на 02.12.2016г.

 

Процедурната документацията за участие може бъде получена от кандидатите по поща с обратна разписка, имейл или в Търговски отдел на Летище Варна или летище Бургас срещу представен платежен документ за платена невъзобновима сума от 50,00 /петдесет/ лева, в касите на Възложителя на летище Варна или летище Бургас или по банков път в „УниКредит Булбанк” АД, IBAN: BG55UNCR763010FRAPORTB, BIC код UNCRBGSF.

Всички условия за участие в процедурата, включително и за подаване на документи за участие, са надлежно описани в процедурната документация.

 

За допълнителна информация:

Валерия Великова, Експерт Маркетинг, Търговски отдел,  Фрапорт Туин Стар Еърпорт МeниджмънтАД;

Телефон: 052 573 224;

Мобилен: 0884 810 007;

Е-mail: valeria.velikova@fraport-bulgaria.com

************************************************************************************************************

 

 

Контакти:

Заведения за хранене и обмяна на валута

Търговски отдел

Жулиета Люцканова

Тел: +359 52 57 32 40

Мобилен: +359 882 909 354

E-mail: zhulieta.lyutskanova@fraport-bulgaria.com

 

Безмитен магазин и други търговски площи

Търговски отдел

Ирина Кръстева

Тел: +359 56 87 01 14

Мобилен: +359 884 801 303

E-mail: irina.krasteva@fraport-bulgaria.com

 

Паркинг

Търговски отдел

Десислава Иванова

Тел: +359 56 87 01 09

Мобилен: +359 885 406 620

E-mail: desislava.ivanova@fraport-bulgaria.com